top of page
  • Writer's pictureAnnemeet Hasidi-van Der Leij

Pegasus - het paarden en ezel asiel in Israel


Zvika Tamuz begon meer dan 20 jaar geleden, in 1993, mishandelde dieren op te vangen. In 2004 werd hij zich bewust van de mishandeling van paarden en ezels in Israel. Zvika woont in een moshav en heeft een groot erf en stallen en een veld achter zijn stallen, en had dus plaats voor de opvang van die dieren. Al gauw werd het in Israel bekend dat er iemand was die paarden en ezels kon opvangen en plaats voor ze had. Dus begonnen dierenwelvaart organisaties, politie en zelfs het leger Zvika te bellen elke keer dat een mishandeld paard of ezel werd gevonden. Er was een urgente behoefte aan een opvangplaats voor deze dieren, en zo werd de organisatie “Pegasus” geboren. En waarom dan, zult u zich afvragen? In 2004 ging de prijs van ijzer enorm omhoog en opeens zag je lokale bewoners uit de Westbank naar het kustgebied van Israel komen met hun ezels en paarden om oud ijzer te verzamelen. Dit was het begin van een nieuwe tijd van het overbeladen en overbelasten van paarden en ezels. Zvika werd dag en nacht gebeld door mensen die die arme dieren, vaak uitgehongerd en gewond, langs zagen komen met ongelooflijk zware lasten van ijzer op hun rug of voor een kar met een veel te grote last ijzer, terwijl ze vreselijk werden geslagen door hun eigenaren. Veel van die dieren vielen onder de last en konden niet weer opstaan! In augustus 2006 besloot de dierenwelzijn organisatie “Let The Animals Live,” actie te ondernemen. De woordvoerster van die organisatie, Eti Altman, schreef brieven naar verschillende overheidsorganisaties over het vreselijke lijden van die dieren, en eistte dat de overheid Zvika financieel zou beginnen te helpen. Tot die tijd had hij alles uit zijn eigen zak betaald. Het ministerie voor milieubescherming begon de reddingsoperaties van de paarden en ezels te financieren, maar niet de zorg daarna. In 2007 kwam een team van de internationale dierenbeschermings organisatie, het WSPA, naar Israel om Zvika te bezoeken, en het plan is om een educatief centrum en een bezoekerscentrum te openen in samenwerking met het WSPA. Ook is er het plan om een educatief programma te starten, in de Arabische en Joodse sektor van Israel om de jongere generatie te leren mededogen te hebben voor deze dieren, en voor ze te zorgen. Het geld dat nodig is voor de dagelijkse zorg van de vele paarden en ezels komt gedeeltelijk van Zvika zelf en gedeeltelijk van donaties die uit de hele wereld komen. Veel van de dieren worden, na een periode van rehabilitatie herplaatst, maar een aantal blijft de rest van hun leven in het asiel “Susita” van Zvika. In 2014 is er een wet in het Israelische parlament aangenomen die het gebruik van paarden en ezels voor werk heeft verboden. Ook uw hulp hebben de paarden en ezels nodig! Geef een donatie!

Phone Number: 072-2313313

Mobile: 050-9797123 Email: pegasus.org.israel@gmail.com

40 views0 comments
bottom of page