• Annemeet Hasidi-van Der Leij

700 jaar oude ring gevonden door tuinman in Israel


Nicolaas van Myra, Hagios Nikolaos Myriotis, "Nicolaas de Wonderdoener," Nicolaas van Bari of Nicolaas van Patara zijn allemaal namen voor de oersoon die wij vandaag kennen als Sint- Nicolaas. Zijn geboorte- en sterfjaar zijn onbekend, maar waarschijnlijk is hij omstreeks 280 te Patara in Lycië geboren en overleden op 6 december in 342 of 352. Hij was in de 4e eeuw bisschop te Myra, de toenmalige hoofdstad van Lycië in Klein-Azië, of het Turkije van nu. Hij werd later heilig verklaard en is de hoofdpersoon in heel veel legenden. Tussen de zesde en de twaalfde eeuw werd hij heel bekend. In Oost-Europa is Nicolaas van Myra tot op vandaag een belangrijke heilige, in West-Europa werd hij na de twaalfde eeuw een onderdeel van folklore rondom Sint-Nicolaasdag. Sint-Nicolaas is de beschermheilige van reizigers, schippers, scheepbouwers, vissers, gevangenen, onschuldig veroordeelden, advocaten, deurwaarders, bankiers, dokwerkers, graanhandelaars, kuipers, wijnhandelaars, schilders, parfumeurs, apothekers, bakkers, clerici, vrijers, kinderen en kooplieden. Een aantal havensteden hebben Sint-Nicolaas als beschermheilige: Aberdeen Amsterdam Bari Sint-Niklaas Kampen (Overijssel) Sint-Nicolaas wordt in de oosters-orthodoxe kerken heel erg vereerd en zijn beeltenis is op veel iconen te vinden. Hij is een van de beschermheiligen van het belangrijkste orthodoxe land, Rusland.

Hierboven een kaart met de historische Romeinse weg; de 'Via Maris,' waarlangs de ring gevonden is.

#ViaMaris #SintNicolaas #Lycië #KleinAzië #Turkije #NicolaasvanMyra #HagiosNikolaosMyriotis #NicolaasdeWonderdoener #NicolaasvanBari #NicolaasvanPatara #700yearoldSantaClausring #Israel #DekelBenShitrit #MoshavHayogev #JezreelVallei #Myra #beschermheiligevanreizigers

7 views0 comments