• Annemeet Hasidi-van Der Leij

Waarom kan Israel zich niet terugtrekken naar de wapenstilstand grens van 1967? Why Israel can't


Bijzonder goede uitleg waarom Israel zich niet kan terugtrekken naar de wapenstilstand grens getrokken aan het eind van de 6-daagse oorlog van 1967. Excellent explanation why Israel can't withdraw to its 1967 armistice line.

#6daagseoorlog #zesdaagseoorlog #6daywar #sixdaywar #1967 #wapenstilstandgrens #armisticeline #Israel #AnnemeetHasidivanderLeij

10 views0 comments

Recent Posts

See All