top of page
  • Writer's pictureAnnemeet Hasidi-van Der Leij

Exodus from Egypt / Exodus uit Egypte

Updated: Jul 6, 2023


A really amazing video about the exodus from Egypt, detailing the 10 plagues and the splitting of the sea. Passover, or Pesach in Hebrew, is one of the three major pilgrimage festivals of ancient Israel. It is a commemoration of the Exodus from Egypt–especially the night when God 'passed over' the houses of the Israelites during the tenth plague–and of the following day, when the Israelites had to leave Egypt hurriedly. Een mooie video over het verhaal van de exodus van de Joden uit Egypte zoals het staat geschreven in het Oude Testament. Het Joodse Paasfeest, of Pesach in het Hebreeuws, is een van de drie opgangsfeesten naar de Tempel in Jeruzalem in de tijd van de Bijbel. Het woord Pesach betekent 'voorbijgaan,' wat refereert naar het Bijbelgedeelte waar God die huizen voorbijging die bloed op de deurposten gesmeerd hadden.


Recent Posts

See All
bottom of page