• Annemeet Hasidi-van Der Leij

Migratory Birds of the Hula Valley in Israel/ De trekvogels van de Hulavallei in Israel


English: It has been estimated that over 500 million migratory birds fly over Israel twice every year; in the spring and in the autumn.

This massive wave is composed of more than 450 different species of birds of which a large number make a lengthy stop in the Hula Valley – resulting in a striking phenomenon that has attracted birdwatchers and photographers from around the world. Nederlands: Twee keer per jaar –in voorjaar en herfst– trekken zo'n 500 miljoen trekvogels over Israël. Veel van die vogels blijven een tijdje in de Hula-vallei. Dat levert vogelaars de nodige informatie op, en ook de vogels worden er beter van: ze krijgen er strooivoer om aan te sterken. De Hulavallei is gelegen ten noorden van het Meer van Galilea. Israel legde in de jaren vijftig van de vorige eeuw enkele moerassen in de vallei droog vanwege de malaria die daar voorkwam. Wat na de drooglegging overbleef, was een klein meer, dat in 1964 het eerste natuurreservaat van Israël werd. In de jaren negentig van de vorige eeuw liet Israel een gebied ten noorden van het reservaat weer onder water lopen. Het staat nu bekend als het Agmonmeer. Inmiddels werpt het herstel van het natuurgebied zijn vruchten af. Zo is de zwartborstkikker terug van weggeweest. De soort leek na de drooglegging voorgoed te zijn verdwenen, maar een paar jaar geleden nam een parkwachter het eerste exemplaar weer waar; inmiddels zijn er dertig exemplaren geteld.

#Israel #NatureinIsrael #Migratorybirds #HulaValley #birdwatching #AnnemeetHasidivanderLeij #touringIsrael #NaturetoursinIsrael #trekvogels #AgamonMeer #malaria #zwartborstkikker #natuurreservaat #moerassen #Hulavallei

© by Annemeet Hasidi-van der leij   annemeethasidi@gmail.com  tel. +972-54-6337505